Iceotopes

Nov 20, 2022 at 10:00 PM
Seton YMCA

3 - 2

Waxbusters

Nov 20, 2022 at 10:00 PM - Seton YMCA

Iceotopes
3 - 2
Waxbusters


SUMMARY


SCORING

Team 1 2 3 T
Iceotopes 2 0 1 3
Waxbusters 1 1 0 2

SHOTS

Team 1 2 3 T
Iceotopes 0 0 0 0
Waxbusters 0 0 0 0

SCORING SUMMARY

1ST PERIOD
PPG
8:55 | 1st
Iceotopes 1, Waxbusters 0
ICEOT 1, WAXBU 0
5:50 | 1st
Iceotopes 2, Waxbusters 0
ICEOT 2, WAXBU 0
4:35 | 1st
Iceotopes 2, Waxbusters 1
ICEOT 2, WAXBU 1
2ND PERIOD
0:50 | 2nd
Iceotopes 2, Waxbusters 2
ICEOT 2, WAXBU 2
3RD PERIOD
9:07 | 3rd
Iceotopes 3, Waxbusters 2
ICEOT 3, WAXBU 2

PENALTY SUMMARY

1ST PERIOD
Jeremy SmithTripping
Jeremy Smith
Tripping
10:05 | 1st
2:00
Kevynn HansenHooking
Kevynn Hansen
Hooking
1:31 | 1st
2:00
2ND PERIOD
Bench MinorToo Many Men
Bench Minor
Too Many Men
13:03 | 2nd
2:00
Brendan OlsonHooking
Brendan Olson
Hooking
11:29 | 2nd
2:00
Lucas BellinghamBody Check
Lucas Bellingham
Body Check
8:07 | 2nd
2:00
Sean MorrisonBody Check
Sean Morrison
Body Check
8:07 | 2nd
2:00
Lucas Bellingham
Roughing
6:07 | 2nd
2:00
Jordan (Will) Henry Cross Checking
Jordan (Will) Henry
Cross Checking
2:56 | 2nd
2:00
3RD PERIOD
Bench MinorToo Many Men
Bench Minor
Too Many Men
3:40 | 3rd
2:00